Bộ lọc

Flash Sale ⚡

View All
Tiết kiệm đến 11%

77₫ 87₫
Tiết kiệm đến 11%

77₫ 87₫
Tiết kiệm đến 11%

77₫ 87₫
Tiết kiệm đến 11%

77₫ 87₫
Tiết kiệm đến 11%

77₫ 87₫
Tiết kiệm đến 11%

77₫ 87₫
Tiết kiệm đến 11%

77₫ 87₫
Tiết kiệm đến 11%

77₫ 87₫
Tiết kiệm đến 11%

77₫ 87₫
Tiết kiệm đến 11%

77₫ 87₫
Tiết kiệm đến 11%

77₫ 87₫
Tiết kiệm đến 11%

77₫ 87₫

Apple

Đang hiển 1 - 36 của 36 thiết bị
Xem
Tiết kiệm đến 53%
Apple Watch Series 3, 38 mm (GPS & Wi-Fi) - Second Hand Smart Watches | CompAsia Việt NamApple Watch Series 3, 38 mm (GPS & Wi-Fi) - Second Hand Smart Watches | CompAsia Việt Nam
Apple Watch Series 3, 38 mm (GPS & Wi-Fi)
+2
+1
Giá bánTừ 2.090.000₫
Mua ngayBuy Now
Tiết kiệm đến 58%
Apple Watch Series 5, 40 mm (GPS and WiFi) - Second Hand Smart Watches | CompAsia Việt Nam
Apple Watch Series 5, 40 mm (GPS and WiFi)
+3
+2
+1
Giá bánTừ 3.990.000₫
Mua ngayBuy Now
Tiết kiệm đến 55%
Apple Watch Series 5, 44 mm (GPS and Cellular) - Second Hand Smart Watches | CompAsia Việt Nam
Apple Watch Series 5, 44 mm (GPS and Cellular)
+3
+2
+1
Giá bánTừ 4.290.000₫
Mua ngayBuy Now
Tiết kiệm đến 35%
iPad 7 WiFi & Cellular - Second Hand Tablets | CompAsia Việt NamiPad 7 WiFi & Cellular - Second Hand Tablets | CompAsia Việt Nam
iPad 7 WiFi & Cellular
+3
+2
+1
Giá bánTừ 7.139.000₫
Mua ngayBuy Now
Tiết kiệm đến 22%
iPhone 6 - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt NamiPhone 6 - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt Nam
iPhone 6
+3
+2
+1
Giá bánTừ 839.000₫
Mua ngayBuy Now
Tiết kiệm đến 14%
iPhone 6s Plus - CompAsia Việt NamiPhone 6s Plus - CompAsia Việt Nam
iPhone 6s Plus
+4
+3
+2
+1
Giá bánTừ 3.490.000₫
Mua ngayBuy Now
Tiết kiệm đến 43%
iPhone 6 Plus - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt NamiPhone 6 Plus - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt Nam
iPhone 6 Plus
+3
+2
+1
Giá bánTừ 1.159.000₫
Mua ngayBuy Now
Tiết kiệm đến 38%
iPad 6 (2018) WiFi & Cellular - Second Hand Tablets | CompAsia Việt NamiPad 6 (2018) WiFi & Cellular - Second Hand Tablets | CompAsia Việt Nam
iPad 6 (2018) WiFi & Cellular
+3
+2
+1
Giá bánTừ 5.890.000₫
Mua ngayBuy Now
Tiết kiệm đến 49%
iPad 6 (2018) WiFi - CompAsiaiPad 6 (2018) WiFi - CompAsia
iPad 6 (2018) WiFi
+3
+2
+1
Giá bánTừ 3.799.000₫
Mua ngayBuy Now
Tiết kiệm đến 53%
iPad 7 WiFi - CompAsiaiPad 7 WiFi - CompAsia Việt Nam
iPad 7 WiFi
+3
+2
+1
Giá bánTừ 3.800.000₫
Mua ngayBuy Now
NEWTiết kiệm đến 30%
iPad Air 4 (2020) WiFi - CompAsia Việt NamiPad Air 4 (2020) WiFi - CompAsia Việt Nam
iPad Air 4 (2020) WiFi
+4
+3
+2
+1
Giá bánTừ 9.990.000₫
Mua ngayBuy Now
Tiết kiệm đến 42%
iPhone 6s - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt NamiPhone 6s - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt Nam
iPhone 6s
+4
+3
+2
+1
Giá bánTừ 1.254.900₫
Mua ngayBuy Now
Tiết kiệm đến 50%
Apple Watch Series 6, 40mm (GPS & Cellular) - Second Hand Smart Watches | CompAsia Việt NamApple Watch Series 6, 40mm (GPS & Cellular) - Second Hand Smart Watches | CompAsia Việt Nam
Apple Watch Series 6, 40mm (GPS & Cellular)
+3
+2
+1
Giá bán5.590.000₫
Mua ngayBuy Now
Tiết kiệm đến 24%
iPhone 12 Pro Max - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt NamiPhone 12 Pro Max - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt Nam
iPhone 12 Pro Max
+4
+3
+2
+1
Giá bánTừ 19.494.900₫
Mua ngayBuy Now
Tiết kiệm đến 33%
iPhone 12 Pro - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt NamiPhone 12 Pro - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt Nam
iPhone 12 Pro
+4
+3
+2
+1
Giá bánTừ 16.644.900₫
Mua ngayBuy Now
Tiết kiệm đến 53%
Apple Watch Series 3, 38 mm (GPS & Wi-Fi) - Second Hand Smart Watches | CompAsia Việt NamApple Watch Series 3, 38 mm (GPS & Wi-Fi) - Second Hand Smart Watches | CompAsia Việt Nam
Apple Watch Series 3, 38 mm (GPS & Wi-Fi)
+2
+1
Giá bánTừ 2.090.000₫
Mua ngayBuy Now
Tiết kiệm đến 29%
iPhone 12 Mini - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt NamiPhone 12 Mini - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt Nam
iPhone 12 Mini
+6
+5
+4
+3
+2
+1
Giá bánTừ 10.690.000₫
Mua ngayBuy Now
Tiết kiệm đến 35%
iPhone 8 Plus - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt NamiPhone 8 Plus - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt Nam
iPhone 8 Plus
+4
+3
+2
+1
Giá bánTừ 5.159.000₫
Mua ngayBuy Now
Tiết kiệm đến 34%
iPhone SE (2020) - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt NamiPhone SE (2020) - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt Nam
iPhone SE (2020)
+3
+2
+1
Giá bánTừ 5.649.000₫
Mua ngayBuy Now
Tiết kiệm đến 28%
iPhone X - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt NamiPhone X - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt Nam
iPhone X
+2
+1
Giá bánTừ 5.929.000₫
Mua ngayBuy Now
Tiết kiệm đến 57%
iPhone XS - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt NamiPhone XS - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt Nam
iPhone XS
+3
+2
+1
Giá bánTừ 7.090.000₫
Mua ngayBuy Now
Tiết kiệm đến 58%
iPhone XS Max - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt NamiPhone XS Max - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt Nam
iPhone XS Max
+3
+2
+1
Giá bánTừ 8.059.000₫
Mua ngayBuy Now
Tiết kiệm đến 51%
iPhone 11 Pro - CompAsiaiPhone 11 Pro - CompAsia Việt Nam
iPhone 11 Pro
+4
+3
+2
+1
Giá bánTừ 11.244.900₫
Mua ngayBuy Now
Tiết kiệm đến 55%
iPhone 7 Plus - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt NamiPhone 7 Plus - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt Nam
iPhone 7 Plus
+6
+5
+4
+3
+2
+1
Giá bánTừ 3.999.000₫
Mua ngayBuy Now
Tiết kiệm đến 53%
iPhone 11 Pro Max - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt NamiPhone 11 Pro Max - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt Nam
iPhone 11 Pro Max
+4
+3
+2
+1
Giá bánTừ 12.669.000₫
Mua ngayBuy Now
Tiết kiệm đến 24%
iPhone 11 - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt NamiPhone 11 - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt Nam
iPhone 11
+6
+5
+4
+3
+2
+1
Giá bánTừ 8.319.000₫
Mua ngayBuy Now
Tiết kiệm đến 51%
iPhone 8 - CompAsia Việt NamiPhone 8 - CompAsia Việt Nam
iPhone 8
+4
+3
+2
+1
Giá bánTừ 3.933.900₫
Mua ngayBuy Now
Tiết kiệm đến 27%
iPhone 12 - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt NamiPhone 12 - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt Nam
iPhone 12
+6
+5
+4
+3
+2
+1
Giá bánTừ 11.694.900₫
Mua ngayBuy Now
Tiết kiệm đến 31%
iPhone 7 - CompAsia Việt NamiPhone 7 - CompAsia Việt Nam
iPhone 7
+6
+5
+4
+3
+2
+1
Giá bánTừ 2.939.000₫
Mua ngayBuy Now
Tiết kiệm đến 15%
iPhone 13 Pro Max - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt NamiPhone 13 Pro Max - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt Nam
iPhone 13 Pro Max
+4
+3
+2
+1
Giá bánTừ 22.994.900₫
Mua ngayBuy Now
Tiết kiệm đến 5%
iPhone 13 - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt NamiPhone 13 - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt Nam
iPhone 13
+6
+5
+4
+3
+2
+1
Giá bánTừ 17.890.000₫
Mua ngayBuy Now
Tiết kiệm đến 6%
iPhone 13 Pro - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt NamiPhone 13 Pro - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt Nam
iPhone 13 Pro
+5
+4
+3
+2
+1
Giá bánTừ 22.844.900₫
Mua ngayBuy Now
Tiết kiệm đến 33%
iPhone 13 Mini - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt NamiPhone 13 Mini - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt Nam
iPhone 13 Mini
+5
+4
+3
+2
+1
Giá bánTừ 11.790.000₫
Mua ngayBuy Now
Tiết kiệm đến 49%
Apple Watch Series 5, 44 mm (GPS and WiFi) - Second Hand Smart Watches | CompAsia Việt Nam
Apple Watch Series 5, 44 mm (GPS and WiFi)
+3
+2
+1
Giá bánTừ 5.099.000₫
Mua ngayBuy Now
Tiết kiệm đến 25%
iPad Air 4 (2020) WiFi + Cellular - Second Hand Tablets | CompAsia Việt NamiPad Air 4 (2020) WiFi + Cellular - Second Hand Tablets | CompAsia Việt Nam
iPad Air 4 (2020) WiFi + Cellular
+5
+4
+3
+2
+1
Giá bánTừ 11.990.000₫
Mua ngayBuy Now
Tiết kiệm đến 17%
iPhone SE (2022) - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt NamiPhone SE (2022) - Second Hand Mobile Phones | CompAsia Việt Nam
iPhone SE (2022)
+2
+1
Giá bán9.900.000₫
Mua ngayBuy Now

Đã xem gần đây

Đập hộp thiết bị của chúng tôi

CompAsia Việt Nam, cửa hàng trực tuyến tin cậy về thiết bị đã qua sử dụng .

singapore-certified-refurbishers-phones

Giao hàng miễn phí và an toàn

singapore-certified-refurbishers-phones

Tiết kiệm lên đến 50%

singapore-certified-refurbishers-phones

Hướng đi bền vững để tiếp tục